INELIA BENZ - PROSINEC 2012 - JE TO TADY! - MŮŽEŠ SI ZVOLIT SVÉ PARADIGMA

05.12.2012 14:17

undefinedTak jako kolektivní vědomí řadí na vyšší rychlost směrem k „datu“ prosince 2012, otevírá se pro nás všechny okno příležitosti posunout vlastní stupeň vibrací. Proč? Protože je to právě kolektivní vědomí lidstva, které rozhoduje o tom, co se s námi stane jako s lidským druhem. A je na každém z nás individuálně, co se s námi stane osobně.
Jsou zde dvě hlavní možnosti :

První možnost = Zůstat ve starém paradigmatu (vzorci) Světla/Temnoty a pokračovat na cestě zkušenosti tzv. POO – Power Over Others – tj. Moc Nad Ostatními. Rozhodneme se pro tuto možnost tím, že zůstaneme odděleni jeden od druhého, od svých těl a svého prostředí. Odevzdáním naší síly a autority ostatním a ztotožněním s rolí oběti nebo agresora. Očekáváním, že nás někdo nebo něco zachrání, nebo děláním všeho pro to, abychom zachránili ostatní. Také sem patří energie trpitele, mučedníka.

Druhá možnost = Posun do nového paradigmatu (vzorce) Světla/Lásky. To spouští cestu novými zkušenostmi kde je manifestace, synchronicita, autentičnost, spojení se svým tělem, sám se sebou, ostatními lidmi a naším prostředím, uskutečňována jako bytí JEDNOTY se vším. Vezmeme si zpět svou sílu a autoritu a ztotožníme se s božským duchem, univerzálním vesmírným vědomím. Přebereme plnou zodpovědnost za naši vlastní expanzi vědomí, náš vývoj a pozvednutí našich vibrací, stejně jako vibrací našeho prostředí.

Dvě jasné možnosti, které jsou zde s námi už od srpna 2011, kdy se tento rozštěp realit stal na energetické úrovni, jako záměr pro naši planetu.

Je tady rasa samozvolená částí našeho stínu, námi manifestovaná jako to, co mnozí nazývají Illumináti nebo Kabalisté. Ti se snaží, aby co nejvíce lidí - ať už vědomě nebo nevědomě - zvolili První možnost, zůstali ve starém paradigmatu a pokračovali tam v jejich hře. Je mnoho možností, kterými provádějí jejich plán. Znečištění planety, našich fyzických těl, emocionálních těl a našich myslí hlukem, strachem, chemikáliemi, odvrácením naší pozornosti od vykonání nutných rozhodnutí a od práce na zvyšování našich vibrací. Jestliže se chcete dozvědět více o mechanismech za tímto fenoménem, přečtěte si „Interview with an Alien" („Interview s mimozemšťanem“) - povídku, která je napsaná speciálně pro přísun tohoto druhu informací přímo do první linie našeho vědomí.

Co můžeme udělat, abychom si nejen byli jistí, že volíme nové paradigma každým novým dnem, ale také pomohli ostatním udělat to samé?

Je zde mnoho nástrojů, které můžeme použít. Navštivte tools section na stránkách ascension101.com. A co se týká ostatních kolem nás, tady jsou některé z možností, kterými můžete přispět jim a planetě :

• Uznejme, že Vyšší Já druhého člověka ví lépe než my, do jakého paradigmatu se má přesunout.
• Dovolme druhému člověku existovat bez odsuzování z naší strany.
• Dovolme sami sobě existovat a na energetické úrovni se projevovat bez překážek nebo omezení. Přijměme svou existenci v Přítomném okamžiku a uvolněme jakýkoliv odpor, který se k tomu váže.
• Detoxikujme naše fyzická těla a naši mysl. Pijme destilovanou vodu, jezme jídlo bez chemických přísad a vypněme televizi.
• Detoxikujme naše emocionální těla prováděním „Fear Processing Exercise“ – cvičením na zpracování strachu.
• Buďme si plně vědomi našich úmyslů a druhu energie za slovy, ať psanými nebo mluvenými, které směřujeme sami k sobě, nebo druhým lidem.
• Přidejme se k tisícům lidí na planetě a věnujme jednu hodinu našeho času každou sobotu od 8.00 a 20.00 SEČ pro tichou meditaci se záměrem rozvádět nový operační systém lidského kolektivního vědomí. Přidejme se k tisícům lidí na planetě a věnujme jednu hodinu našeho času každou středu od 17:30 SEČ pro tichou meditaci se záměrem vstoupit do Jednoty.
• A VĚZME, že jsme neomezené, božské bytosti, které disponují mocí vytvořit si jakoukoliv realitu, po které toužíme.
• VĚZME, že NEJSME SAMI. Jsme JEDNO.
• Sdílejme tento seznam se všemi lidmi co známe.

Já jsem Inelia Benz a jsem tady proto, abych zvýšila vibrační úroveň planety. Přidáte se?

Zdroj: www.ascension101.com - originální stránky autorky Inlie Benz