INELIA BENZ - KVĚTEN 2013 - PODPORA A POVZBUZENÍ

02.05.2013 19:42

INELIA BENZ V KVĚTNU 2013: Povzbuzení a podpora

Byl duben dlouhý, nebo ne? Nevím, jestli jste také měli ten pocit, ale mně připadalo, že trvá věčně! Což je zvláštní, protože v době před dubnem se čas velmi zrychlil. Ale už je tu květen, květiny kvetou a my jdeme dál bez ohledu na to, co vyvádějí světoví vládci. A vyvádějí toho hodně. Kvůli tomu můžeme velmi snadno spadnout do koloběhu starého programu oběť/agresor a cítit všechnu zuřivost, kterou si zaslouží zjištění, co si lidé na této planetě navzájem dělají. Nicméně bych vám ráda připomněla, že NIKDY ve známé historii nebylo na Zemi tolik probouzejících se jednotlivců, kteří konají, zvyšují svoji vibraci a vytváří či sdílejí k tomu nástroje, aby i ostatní lidé si své osobní vibrace mohli zvednout. Doba, kdy jsme zachraňovali druhé a sloužili jim či naopak jsme byli zachraňováni a jiní sloužili nám, je pryč. Je čas učit se rovnosti a spolutvořit fantastický fyzický život společně, neboť Jednota je tu.

Na této planetě právě teď vznikají organizace, skupiny, spojující se jednotlivci, a ti všichni žijí, pracují, hrají a mění novým a zcela odlišným způsobem. A jenom proto, že se všechny tyto miliony lidí a organizací neobjeví v naší denní dávce mediálních dramat, neznamená, že neexistují! Ve skutečnosti je mezi lidmi na světě tak málo „přirozeného“ násilí, že se vlády snaží ze své pozice tlačit na velké mediální pokrytí vyvolaných událostí nebo tlačit pomocí strachu na nestabilní jedince, aby se dostali přes svoji hranici snášenlivosti a „ruplo jim v bedně“. Je jich tak málo ve srovnání s miliony lidí, kteří každý den usilují o život z úrovně světla/radosti/lásky, že je pošetilé i jen uvažovat o tom, že by planeta byla v úpadku. Cítím už delší dobu, že v tomto roce dojde ke skutečně velkému posunu. Myslím, že to proběhne v červenci a srpnu. A je to DOBRÉ.

Je zde stále více důkazů o tom, že nejsme na této planetě sami – máme bratrance a bratry a sestry mezi lidem podobnými druhy (in humanoid species). Celou dobu je známe a mluvíme o nich v našich mytologiích a legendách. Nyní se o jednom druhu hodně mluví mezi jedinci, kteří zoufale hledají nového válečného nepřítele (a „mimozemské cizince“ si zvolili za svůj nový cíl), a mezi jedinci, kteří vědí, že jiné, lidem podobné druhy pocházejí z různých úrovní a mají různé vibrace a záměry. Rozhodnutí, na jaké úrovni se chceme zapojit, JE NA KAŽDÉM Z NÁS. A to je podstata věci. Je to na nás, máme volbu. Probouzíme se do skutečnosti, že jsme vždy tvořili svoji realitu, ale dosud jsme to většinou dělali nevědomě. Změnou je, že nyní to děláme vědomě. Naší největší překážkou je prostě STRACH. Poté co zpracujeme strach, dovolíme mu existovat a integrujeme jej do našeho pole, a poté, co se posuneme do bytí v radosti/světle/lásce (která je naší pravou podstatou), můžeme se ve svých životech pohnout vpřed plni vzrušení, inspirace a tvořivé síly.

Z mnoha stran budete dostávat spoustu informací o „soudném dni“ až zhruba do roku 2015. Data se budou měnit, ale konec bude údajně blízko! Všechno se zhroutí! A to opravdu člověka UNAVÍ A VYČERPÁ. A to je právě, o co jim jde. Ale ve chvíli, kdy z těchto dramat vystoupíme, skutečně se jich nebudeme účastnit, a svoji pozornost soustředíme na to, co prožíváme ve svých životech, co do nich chceme přinést, jak chceme, aby se změnily, a jak by tato změna měla ovlivnit ostatní na této planetě, uděláme podstatné. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že jsou to naše osobní činy a odpovědi (nikoli reakce), které určují, co se na planetě stane, můžeme začít zhluboka dýchat a pohneme se jako druh.

V tomto duchu vám nabízím dvě akce a čtyři události, ve kterých se ke mně můžete připojit v květnu 2013:

1. Jestliže jste skutečně inspirováni nějakou osobností nebo organizací, pošlete jim 10 procent svého příjmu týdně. Každý týden si promyslete a prociťte, kdo vás nejvíce inspiroval, a UDĚLEJTE TO. Pamatujte si: Není to o tom, kdo si to nejvíce zaslouží, ale kdo vám dává nejvíce inspirace. Inspirace je energie, nadšení, uvědomění, že jsme radost/světlo/láska, energie, která vás vede ke změně života, nebo vám přináší poznání.

2. Snažte se každý den inspirovat někoho jiného. Nebo to alespoň mějte jako záměr a soustřeďte se na něj, jak nejvíce to jde. Řekněte druhému svůj příběh, ukažte fotografie, inspirujte…

3. V pátek 3. května 2013: telekonference „Cesta zhmotňování“ (Journey into Manifestation, viz. www.ascension101.com )

4. V úterý 7. května 2013: výuka (virtuální audio vyučování) v rámci akademie AWAKEN (www.awakenacademy.org) na téma „Povaha reality a její pravidla“ (The Nature of Reality and its Rules of Engagement).

5. V dosud neurčený den (sledujte web) telekonference otázek a odpovědí.

6. Sobota 25. května 2013: telefonní hovor zdarma pro AWAKEN akademii na téma „Spojení s Lemuřany/Lemurií“ (The Lemurian Connection).

Pamatujte, že můžete být klidným bodem v bouři. Okolo vás může zuřit chaos, ale vy můžete tvořit prostor pro nové vynořující se paradigma a rozšířené vědomí našeho lidského společenství. VY jste druhým příchodem. MY jsme druhým příchodem. Co přichází? Vkročení do naší pravé podstaty a síly, tvoření fyzické reality, která odráží naši skutečnou přirozenost lidských bytostí – radost/světlo/lásku. Všechno ostatní jsou nízkovibrační hry. Můžeme se podívat do očí druhého člověka a skutečně VIDĚT. Čas spasitele je pryč, je tu čas naší svrchovanosti a nezávislosti. Je to vzrušující cesta růstu a objevů. Je mi ctí, že jste si vybrali ji se mnou sdílet.

Jsa radostí/světlem/láskou vás zdravím. Inelia Benz.

(Newsletter rozesílaný odběratelům 2.května 2013)

ZDROJE:

Překlad: Terezie Dubinová www.oheladom.cz

Originál v angličtině: https://www.ascension101.com/cs/home/ascension-blog/77-may-2013/345-may-2013-update-and-inelias-schedule.html