Člověk jako multidimenzionální bytost

28.08.2010 11:00

        

ČLOVĚK JAKO MULTIDIMENZIONÁLNÍ BYTOST

Člověk je galaktickou knihovnou Mléčné Dráhy. Obsahuje v sobě souhrn vědomí všech hvězdných systémů Mléčné Dráhy, což se nazývá galaktické vědomí. V člověku je obsaženo vše. Zapomněli jsme, ale rozvzpomínáme se.
O tomto principu hovoří také Hermes Trismegistos (Thoth) - Co jest nahoře, je i dole

Galaxie Mléčné Dráhy obsahuje asi 100 mld. hvězd. Tělo člověka obsahuje asi 100 mld buněk. Hvězdné systémy k nám stále vyzařují své paprsky, své vibrace, světlo, vědomí, Vzestupujeme, abychom dokázali tyto paprsky a tyto informace přijmout. Tím se dostáváme do plně rozzářeného aktivovaného světelného těla.

Pravá moc člověka je neuvěřitelná!

(Hodně se o tom zmiňuje ve svých knihách autorka Barbara Marciniak - Poslové úsvitu, Země- Klíče k živoucí knihovně - pozn. kk)
Součást vývoje byl i pád člověka do nižších úrovní, člověk zapomněl, kdo je. Člověk a jeho tělo jsou velmi důležité, proto zde byly různé genetické manipulace, bytosti chtěly získat objevením tajemství člověka moc, dekódovat jeho DNA.(některé i proto, že neláskyplným vývojem svou DNA ztratily, a nedokáží se již přirozeně rozmnožovat). Vznikly různé zóny strachu, negace, vyšší čakry se uzavřely z 12 na 2 DNA do 3dimenzionálního prostoru. Ale ve svých buňkách stále neseme tuto paměť.

Přesto tyto sféry nic nezískaly, zmíněná moc funguje jen ve stavu propojenosti. Geometrické vyjádření člověka ve finálním programu je květ života. K jeho pravé podstatě. Máme dvě hemisféry, mužskou a ženskou, pozitivní a negativní. Nyní jdeme cestou vzestupu ke Kristovu vědomí. Je zapotřebí Jednoty. Člověk je reprezentant Jednoty. Proto máme přijímat obojí, negace i pozitiva a tím překlenout dualitu.

(Lidé na duchovní cestě mají přirozeně tendence upřednostňovat pozitivní, tzv bojovat za světlo, stavět se na jeho stranu. Pokud ovšem odmítáme negace, stíny, pak nás ony mohou ovládat a budeme s nimi stále bojovat, nebo se před nimi muset chránit. Člověk má možnost pojmou obojí, tí, že v sobě uzná a přijme obě tyto součásti, pozitivní i negativní. Tím nad ním temnota ztratí moc, není se již čeho bát , protože lásku nelze zranit, láska je ta nejsilnější obrana ve vesmíru). Pokud však, temnotu odmítáme jako něco fuj, vždycky na nás může a my tím ničemu nepomůžeme. (Což neznamená totéž jako nechat se ovládat negativními myšlenkami nebo vzorci, jen jim přiznat místo, přijmout je. Pozn kk)

Často máme problém s negativní částí v hře dobro a zlo. Ale vždy jem jen jedna strana. Jakmile budu upřednostňovat jen jednu stranu, nebudu v jednotě. Stávám se bojovníkem světla, ale nejvyšší ochranou je otevřené srdce a láska. Když vyzařuji lásku a přijetí, vydá mi každá sféra vše. Je těžké poznat co je to negativní a pozitivní. Když prožíváme negativní polaritu, bolest, utrpení, člověk se pak stává uvědomělým, soucítícím a milujícím, v krizi získávám moudrost a pochopení. Temnota nás také učí. To otvírá dveře ke Kristovu vědomí.

(I když čím více vibruje země v lásce, tím se i snižuje působení negativních sil a lekce nemusí být tak tvrdé, ačkoliv to závisí na individuální karmě a úkolu, který si daná duše naplánovala, co chce zažít a naučit se)

Mléčná dráha vibruje v 10 dimenzi, z ní je projeveno 9 dimenzí. Například i 5 D a 4D mají také pozitivní a negativní bytosti.
Všichni touží po přijetí, bez hodnocení, i negativní bytosti. Všichni jsme jen jedno, dílo Stvořitele, který se rozdělil na mnoho různých částí. Největším nepřítelem jsem často já sám sobě tím, že přijímám strach z vnějšku a ztrácím tak vibrace, opouštím rovinu svého středu a bezpečí.

Člověk se nachází na Zemi, proto je tak důležitý a všichni se sem v minulosti i nyní na Zemi stahují, jsou přitahováni, aby zde konali.

Nyní opět vstupujeme do fotonového pásu (v roce 2012) - Je to vzestup vědomí a možnosti posunu pro celé lidstvo. Na Zemi v minulosti byly pády, mísily se dimenze a vše co nevydrželo se vrátilo do původního stavu. Nyní je to ale jiné, končí čas, Mayský kalendář, je to naposledy šance, zde na Zemi, dojít vzestupu, vymanit se z tzv. kola samsáry, karmy, a vstoupit trvale do světla. Proto se sem nyní stahuje pozornost celé Galaxie a bytostí z různých hvězdných systémů. Vzestup Země ovlivní vzestup celého vesmíru, ač to zní neuvěřitelně, je to tak. Je úžasné, že můžeme být při tom a podílet se, být tady a teď. Je to obrovská jedinečná příležitost pro svůj vzestup.

Vše se seřadí do 1 osy - Země - Alkyone a Galaktický střed  - během 225 milionů let toto nenastalo. My jsme toho svědky a účastníky.

Pokud člověk dosáhne Jednoty, celá Galaxie toto zažije. Takovou sílu a moc má duše v lidském těle. Skrze hmotu se tím dá „pohnout". Ve 3D lze obsáhnout celých 9 dimenzí, bytosti které obývají jen některé z těchto dimenzí, mají působnost jen zde.

Díky tělu a vědomí může člověk pozvednout sebe a tím celou galaxii, vše, ve všech se odráží všechno. Všichni jsme jedno, potřebuji vývoj a vzestup, stávám se lepším člověkem. Měním své myšlenkové vzorce, zbavuji se zlozvyků, návyků, zvyšují se mi kmity, dosahuji do větších dimenzionálních rovin. Otevírají se nám i vyšší čakry, nehmotné, když je postupně pročištujeme. Čím více se nám otvírají čakry, dostávám vyšší frekvence a čistší informace. Chápu, jak tady systém funguje, kdo JSEM, nejsem jen kus těla. Ve vyšších čakrách máme uložené naše dávné schopnosti z minulých inkarnací pozemských i mimozemských.

Nyní může každý je otevřít a znovunalézt svou multidimenzionalitu, skrze očistu světlem a uvolňování bloků, nikdo není více či méně, to jsou jen programy 4D které nás ovlivňovaly a manipulovaly.

Existuje 300 mld hvězdných systémů, kam se nyní zase musíme vrátit k božskému (nejspíš někteří jsou zde všichni) navracíme se k původnímu Zdroji, který se v minulosti rozdělil aby sám sebe poznal v mnoha podobách. Nyní se vracíme domů a vše se znovu spojuje v jednotu, podle božího řádu.

To bude umožněno v roce 2012 díky hvězdné konstalaci a otevření brány, kdy se země plně ponoří do fotonového pásu. Proto se zde shlukuje tolik bytostí, všechny sféry, pozitivní i negativní, všichni chtějí být u toho.

Každý dělá svou práci a podporuje „svou stranu duality". Člověk má tu moc a sílu spojit v sobě obojí. Boj produkuje vždy jen boj, když světlo a tma spolu bojuje, proto je důležité uvědomit si systém jednoty.

Je potřeba 8-10 % lidstva, je třeba dosáhnout určité frekvence kmitočtu, a třeba ji udržet, aby Země mohla projít. (jsou tu ale i síly, které si nepřejí, aby se to podařilo, protože by ztratily svou moc).

Do roku 2015 bude člověk zažívat kritické období, aby se změnil. (Důležité je překročit frekvenci strachu, nebát se a nešířit strach, pak člověk nemůže vibračně projít. Zůstávat ve svém srdci. Různé životní situace nás velmi trénují. Pozn kk)

Nyní nám ve vzestupu pomáhají ty nejvyšší duchovní sféry, pro lidstvo, aby dosáhlo Kristovského vědomí.

Zásadně důležité pro vzestup jsou děti, které se nyní rodí. křištálové, duhové, indigové.., jsou zde aby nám pomohly se vzestupem, jen tím, že jsou, jsou požehnáním - pro svě rodiny, okolí, pro Zemi. Svět, učitelé a okolí jim někdy nerozumí, špatně si vysvětluje jejich chování, citlivost a mimosmyslové dary, ale bez nich to nezvládneme. Buďme za ně vděčni a ochraňujme tyto anděly mezi námi.

Zápisky z přednášky Kateřiny Mar. Karolina K.
www.automatickepismo.cz