Aktivační kód 11:11 a další Mistrovská čísla

23.02.2010 21:11

    

Miliony lidí mají jedno  společné , opakovaně vidí čísla 11:11. Tito lidé pocházejí ze všech zemí, všech ras, profesí a různých úrovní uvědomění. Už i děti školního věku cítí, že když vidí 11:11, je na čase si něco přát.

Zpočátku se to zdá být pouhá náhoda,  pak se to stává až zvláštní. „Nastartoval jsem  auto přesně v 11:11.“ „Proč se vždy probudím v 11:11?“ Nakonec se to stává nepopiratelné: „Všechny moje hodiny „zamrzly“  na  11:11.“

Děje se NĚCO  skutečně velmi zvláštního.

V knize „How to LIVE LARGE on a Small Planet“ Solara (indiánská vizionářka, jejíž články v originále můžete zhlédnout na  stránkách www.nvisible.com) uvádí:

„NĚCO se děje a je to mnohem reálnější, než si kdokoli z nás umí představit.“

Vyšší  Realita vstupuje do našeho každodenního života. „Pozemský červ“ konečně vzhlíží ke hvězdám a je navždy proměněn. Dochází k propojení našeho Vesmírného Já s našimi fyzickými těly. To transformuje naši  DNA a umožňuje nám to stát se konečně živoucími a zcela opravdovými.

Příště, až uvidíte 11:11, zastavte se a vnímejte jemné energie kolem vás.  11:11 je výzva k probuzení.  Připomínka vašeho pravého účelu a poslání zde na Zemi.

Obvykle v dobách zvýšené energie nebo zrychleného osobního růstu zaznamenáte  11:11  častěji.

Spatření  Mistrovského čísla 11:11 je VŽDY potvrzením, že jste na správné cestě.

Mistrovská čísla

Můžete být také aktivováni dalšími Mistrovskými čísly. Mistrovská čísla jsou zdvojená čísla jako 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 a 99. Tato čísla patří do Vyšší Reality, která je realitou založenou na Jednotě a nikoli dualitě.

11 = Zrození a ukotvení Nového.

22 = Stavění na Novém základě. Budování Nového Života a Nové Země.

33 = Podpora Universa v našem zrychleném vývoji v Jedno Bytí.

44 = Rovnováha mezi duchovním a fyzickým. Změny uspořádání našich evolučních labyrintů. Jak nahoře, tak dole. Vytvoření základů našich Nových životů.

55 = Dosažení osobní svobody – uvolněním minulosti a žitím v přítomném okamžiku.

66 = Plnění našich povinností radostným a kreativním způsobem.

77 = Hluboké vhledy a odhalení.  Zdokonalující nás směrem k našemu „Core“ Bytí.   ( poznámka překl.: Core znamená v angličtině jádro, nitro, střed, střední část… tedy nabízí se výklad – žijící ve spojení se svým nitrem, vycházející ze svého středu, propojeni se svým středem či jádrem, naslouchající svému nitru…)

88 = Mistrovství hojnosti a celistvosti ve všech sférách.

99 = Dokončení vyššího evolučního cyklu. Čas pro další kvantový skok.

Každé Mistrovské číslo je určitou úrovní  iniciace, kterou všichni musíme projít během naší evoluční cesty na Zemi.

Někdy také můžeme být aktivováni super Mistrovskými čísly, jako jsou: 111, 222, 333, 444, 555 atd. Každé z nich má jedinečnou vibraci, která nás ovlivňuje a aktivuje na hluboké buněčné úrovni.

Vydejte se cestou  11:11

Zdroj: převzato z webu Vnitřní Bohyně včetně obrázku.

(Z anglického originálu pro www.vnitrnibohyne.cz přeložila Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a publikován, jen pokud bude připojena celá tato poznámka.)