7. února 2012 – Úplněk ve Lvu

07.02.2012 10:02

7. ÚNORA 2012 - ÚPLNĚK VE LVU

Vrcholná fáze únorového úplňku ve Lvu nastane dnes, v úterý 7. února 2012, ve 22:53 hodin. Dnešní úplněk doplňuje a rozvíjí téma prvního novoluní roku ze dne 23. ledna 2012 (více jsem o tom psala zde).

Celkově se v tomto prvním lunárním cyklu jedná o osobní i kolektivní proces sebe vymezení, osvobozování a odpoutání od závislosti na nelidském kolektivním systému, který se stal příliš strnulým, neživotaschopným, prázdným, ovládajícím a svazujícím. Po dlouhé době stagnace, nezájmu, marnosti a lhostejnosti se „obyčejní“ lidé začínají skutečně probouzet a ostře vymezovat – často z pouhého pudu sebezáchovy a přežití.

Jak hovoří Sabiánský symbol lednového úplňku „Dezertér od námořnictva“ - role mnoha lidí v rámci společenského řádu a jejich postavení se stalo natolik nesnesitelným a neudržitelným, že si žádá otevřené a hlasité odmítnutí. Tato tendence bude nadále sílit.

Dnešní energie Luny ve Lvu směřuje univerzální vývojovou linii (Vodnář) do osobní a společenské roviny (Lev).

LUNA - 19. STUPEŇ LVA:

"PARTY NA HAUSBOUTU"

S dalším vysvětlením - „Potěšení z občasného úniku od přísně strukturovaného společenského chování“.

Výklad symbolu dále mluví o „OSVOBOZENÍ SE ZE STRNULOSTI“ a naznačuje možnost „UVOLŇĚNÍ“ přirozených energií ve společné zábavě a pomocí intenzivnějších mezilidských kontaktů.

Houseboat přináší účastníkům party intimitu a „bohémský“ charakter vztahům mezi nimi. Je zde naznačeno, že v podobném způsobu společné zábavy se muži a ženy snaží alespoň o pocit volného toku energií, jako úniku z rutinních aktivit jejich pracovního nebo studentského života. Houseboat plave na hladině řeky – a přesto je ukotven.

Krásně tak navazujeme na novoluní a z kolektivních „oceánských vod“ symbolu „Dezertér od námořnictva“ jsme se přesunuly do klidnějších, stabilnějších a užších vod řeky - společenského řádu.

Je třeba brát v úvahu i aktuální pozici Slunce na protilehlém 19. stupni Vodnáře.

SLUNCE - 19. STUPEŇ VODNÁŘE:

"POTLAČENÍ LESNÍHO POŽÁRU VODOU, CHEMICKÝMI PROSTŘEDKY A VYPĚTÍM SVALOVÉ ENERGIE"

S doplněním a výkladem symbolu – „Schopnosti a odvaha, nutné k tomu, aby se dostal pod kontrolu destruktivní potenciál lhostejnosti karmických „ran“.

V tomto symbolu vidíme člověka jednajícího v krizové, klíčové a potenciálně ničivé situaci, kdy je nutné totálně zmobilizovat energii. Každý jedinec – alespoň jednou v životě, ne-li opakovaně – může být nucen čelit nevídaným reakcím na něco zdánlivě bezvýznamného. To má být považováno za prověrku jeho síly, důvtipu či emocionální stability. Je třeba zapojit veškeré dostupné schopnosti – emocionální, mentální i fyzické. Člověk k tomu potřebuje víru v sebe sama a ve vyšší Mocnosti.

Jako vždy – tyto symbolické obrazy mohou na každého působit různě a vyvolávat u každého jiné asociace. Interpretaci symbolu nechávám předmětem vaší vlastní představivosti či meditace. Za sebe přidávám ještě svůj vlastní komentář k uvedeným symbolům.

Tento úplněk nám přináší možnost na chvíli se „uvolnit“, být spontánní a užít si trochu společenské zábavy s druhými lidmi. Umožňuje nám tak na chvíli uniknout strnulým pracovním či jiným nárokům společnosti a řádu. Najednou nejde jen o krizi, výsledky, rozpočty a plánování. Nejde o to, jestli je někdo ředitel a druhý zámečník, student nebo nezaměstnaný. Dnes nejde o to, jaké máme společenské postavení, jakou máme roli v systému, kterou musíme v zájmu přežití plnit. Na chvíli přestáváme být pouhým článkem v systému a stáváme se opět sami sebou v přítomnosti jiných lidských bytostí s podobnými zájmy a potřebami.

Slunce nás však varuje, že toto uvolnění, zpřítomnění a „zlidštění“ je pouze dočasné. Při setkávání s druhými lidmi se můžeme na chvíli vrátit k sobě, uvědomit si „Kdo jsem“ a můžeme na chvíli nabrat sílu a odvahu, kterou budeme každý sám za sebe brzy potřebovat. Je třeba „neusnout na vavřínech“, protože nás čeká ještě dlouhá cesta postupného rozpadu společenského systému a nápravy současné krize. Nikdo jiný to za nás neudělá a budeme muset uplatnit a využít veškerých svých talentů, schopností, zkušeností a tvůrčí síly k vytvoření nové společnosti. 

Pokud k tomu však přistoupíme vědomě a odpovědně s podporou loňských vodnářských sil, bude to mnohem snazší a možná si to i užijeme.

Dnešní úplněk nás vybízí k tomu, abychom na všechny problémy, starosti, nároky a strach z budoucnosti zapomněli a bavili se. Tak tento hlas vyslyšme, bavme se a užijme si to!

Těším se na příští virtuální setkání za novoluní v Rybách.

© Škola kvantové astrologie, zapsala Daniela, 6. února 2012

Poznámka ke kopírování:

"Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude uveden zdroj včetně aktivního odkazu a celá tato poznámka".