28. 10. 2011 - Konec cyklů Mayského kalendáře: Nový začátek

26.10.2011 21:42

mayan_calendar

 

Dne 28.10.2011 podle Mayského kalendáře vrcholí všechny vývojové cykly a spojují se v jediném bodě. Další cykly již pravděpodobně nebudou následovat. Znamená to, že historie planety Země datována minimálně 100.000 let zpátky, ale spíše na miliony let, se blíží vyvrcholení – blížíme se konci dosavadního vývoje a  nástupu nového běhu dějin.

V tento posvátný den se může stát cokoliv a záleží ve velké míře na nás, co v ten den uskutečníme. Je to čas vhodný pro započetí velkých plánů. Tvůrčí potenciál dosahuje vrcholu. Vzpomeňme si v tento den, na všechnu lidskou zkušenost od pravěku až podnes a vše, čím jsme si prošli, a zamysleme se nad tím, kde jsme dnes a kam bychom chtěli, abychom dospěli. Vzpomeňme si na to, že před započetím tohoto vesmírného cyklu byli lidé na úrovni bohů a planeta byla panenským rájem, předtím, než jsme se rozhodli podstoupit tuto zkušenost. Mějme prosím na paměti tuto vzpomínku. Uvědomme si, že již před tisíci lety byl dávným indiánům znám Velký plán určený pro lidstvo a byl znám i jeho konec a výsledek. Byly známy všechny fáze a cykly plánu a byly uchovány v podobě kalendáře.

Mayové viděli, že plán byl dokončen 28.10.2011 v našem počítání času a že ke konečné změně došlo v prosinci následujícího roku, kdy začala nová éra. Viděli, že lidstvo se přes všechny obtíže a překážky nakonec sjednotilo a překonalo své vzájemné rozdíly, zvítězila sounáležitost nad strachem.

Lidé siuvědomili, že jsou bratři a tvoří jeden celek. Pochopili, že rozdíly mezi nimi – chudí – bohatí, černoši – běloši, muži – ženy,  jsou uměle vytvořené, aby byli lidé rozdělení a nejednotní v myšlení. Aby místo spolupráce proti sobě bojovali. S velkou radostí pozorovali, že tehdy nastal na planetě Zemi zázrak. To, co viděli, zapsali do bájí a legend a vytesali do kamene.

Věnujme, prosím, v těchto dnech před a po vrcholovém datu 28.10. své myšlenky kontemplaci nad stavem světa a čím chceme, aby se stal. Dokážeme se sjednotit, jak bylo předpovídáno, tím, že si budeme přát lepší svět?

Jestli jste se rozhodli, aby byl vývoj zakončen šťastným koncem, učiňte v sobě záměr, že je to vaše přání, a držte ho v sobě. Zapalte 28.10. svíčku na počest této velké milosti, že se blíží konec nevědomosti a Velké prozření je blízko. Tak jako svíčka vyšle plamen světla, i na Zemi se rozsvítí velké světlo a povede obyvatelstvo k Novému věku.

Zvu ty z vás, kteří vnímají a cítí tyto silné energie, aby se připojili k meditaci za proměnu dosavadního světa, osvobození a probuzení všech lidí na Zemi…

Pokud chcete, můžete se svými přáteli nebo rodinou vyrazit na procházku do přírody a na nějakém krásném místě společně myslet na změny, které si přejete uskutečnit… Protože je tento den významný také vznikem našeho státu, můžete do svých myšlenek připojit také osvobození a obnovu České země… Způsob, který si vyberete je čistě na vás, důležitá je myšlenka, neboť myšlenkami tvoříme naši budoucnost. Spojme se všichni s touto myšlenkou a vytvořme nový a krásný svět…

Oslavujme tyto dny, kdy končí minulost, a začíná se rodit Nový svět. Zatím jen v našich myslích a srdcích, jako touha po něčem lepším, která však časem bude nabývat jasnější podoby

Pozn: Autora či autorku textu bohužel neznám, jinak bych ho ráda uvedla.

Zdroj: www.novoucestou.cz