23. ledna - První novoluní roku

21.01.2012 20:01

Máme tu první novoluní roku 2012, které v pondělí 23. ledna v 8:40 pomalu otevírá ústřední téma vývoje tohoto roku. Při jeho výkladu je však třeba mít stále na zřeteli především skryté hlubší poselství, jehož podstata nám byla odhalena již v loňském roce při novoluní 24. 12. 2011 a v jehož energiích jsme se přehoupli do současného magického roku 2012 (více jsem o tom psala v minulém článku zde ).

První letošní novoluní se nese v dynamických vzdušných energiích Vodnáře, které nám přinášejí svobodu a probuzení ke kvantovému skoku jednotného vědomí, který nás všechny tento rok čeká. Ohlašuje potřebu změny a vývoje a s ním přicházejí i náhlé zvraty, které nám mají pomoci rychleji ze sebe setřást nánosy starého (nejen starého roku) a probrat se z letargie zimního spánku.

Tyto lekce byly náročnou učební látkou už během celého roku 2011, kterému vládl právě Vodnář se svým vládcem - Uranem. Propouštěli jsme staré nefungující vztahy, přesvědčení, projekty a ideály. Byli jsme o-pouštěni, nebo jsme my sami o-pouštěli nejen lidi, ale také třeba místa, která byla dlouho naším domovem nebo kde jsme pracovali a která nebyla v souladu s naší další cestou. Probouzeli jsme z iluzí do skutečnosti a své vlastní pravdy a možná jsme poprvé poznávali svou moc vytvářet vlastní realitu a vládnout svému osudu. Museli jsme činit těžká rozhodnutí a obhájit si volbu své další cesty. Učili jsme jsme se často neochotně novým principům a nástrojům a otevírali jsme se vyšším hodnotám a myšlenkám, které nás měly přenést do prostoru nového a neznámého, kam vstupujeme. Byli jsme nuceni zjednodušit svůj život, obrátit se ke svým vnitřním zdrojům síly, spoléhat na ně a důvěřovat hlavně sobě. Zjistili jsme, co je skutečně pro nás důležité, kde je naše správné místo a jaké je naše poslání.

Pokud jste i vy tyto lekce již zvládli, tak vám toto Vodnářské novoluní přivane ten správný vítr do plachet, osvobodí od závislosti na starém systému a začne vás spojovat s druhými lidmi k tvůrčí spolupráci. Pro ostatní však toto novoluní i rok může být další energeticky vypjatou zkouškou. Slunce i Luna se dnes nachází na 3. stupni Vodnáře a prostřednictvím poselství jeho Sabiánského symbolu nás provázejí na této cestě. 

VODNÁŘ – 3. STUPEŇ:

DEZERTÉR OD NÁMOŘNICTVA

– s doplněním Člověk se zde seberealizuje tím, že se zásadně odříká postavení v kolektivu, které se stalo nesnesitelným“.

S dalším vysvětlením: "Symbol vypovídá o krizi, která se vnitřně týká „nezvratné změny postavení“. Člověk odmítá akceptovat dosud platné kolektivní vzory přístupu společnosti k místnímu okolí, k vesmíru jako celku a k všelidskému kolektivnímu Nevědomí. Právě "Námořnictvo" se váže k neptunskému principu Ryb – k oceánu, symbolu prvotních a nevědomých evolučních sil. Těnto symbol naznačuje techniku, jak člověk může „najít sám sebe“, a to prostřednictvím ostrého odmítnutí svého společensko-dědičného práva. „Dezertér“ nejen že zde odmítá uposlechnout rozkazu, ale rozhodně se obrací zády svému kolektivnímu postavení (roli a místu ve společenském systému a řádu). Stává se sice vyděděncem, ale má tak možnost jednoznačně individualizovat své vědomí".

Jako vždy - specifický symbolický obraz může na každého působit různě a přinášet každému i jiná skrytá sdělení. Interpretaci symbolu nechávám předmětem vaší vlastní představivosti či meditace. Já přidávám ještě svou vlastní úvahu a otázku k tomu symbolu.

1) Znamená to, že jedinou momentálně přijatelnou formou osvobození a probuzení je vodnářská rebélie, vzdor, anarchie, násilí a přehnaná individualizace, která se potřebuje vymezit „proti všem“ a „navzdory všem“, jak to vidíme ve světě?

2) Znamená to, že musíme stát na okraji společnosti, žít „mimo“ vnější současný systém a okolní realitu – být v jistém smyslu „vyděděnci“ – abychom mohli být sami sebou a žít naplno svůj život materiálně a spirituálně?

Já věřím, že ne. Ale pokud je třeba i toto nezbytné přijmout jakou součást cesty "ke vtělení a projevení Lidské Duše v realitě", jak na to upozorňuje Štědrovečerní novoluní, tak doufám, že nám v tom  značně pomohou přicházející neptunské energie. Neptun, vládce tohoto mystického roku 2012 se během tohoto prvního lunárního cyklu ujímá svého kralování a vnese do tohoto procesu uvědomění a probouzení vyššího vědomí dostatek soucitu, odpuštění, sounáležitosti a láskyplné podpory k přijetí všeho, co přijde.

Neptun vstupuje do svého domovského znamení Ryb - konkrétně 3. 2. 2012  - a po více jak 164 letech se tak může navrátit do své síly a stát se opět „zdrojem bezpodmínečné lásky“ na Zemi. Zůstane zde dlouhých 14 let, které budou, jak věřím, počínaje rokem 2012 očekávanou dobou Jednoty, Lásky a Míru.

V souvislosti s tím stojí ještě za připomenutí, že 23. ledna je zároveň oslavou a začátkem čínského astrologického roku Vodního Draka. Výklad energií a významu tohoto roku se podle východní i západní astrologie shoduje. Taoistická astrologie není moje parketa, takže vám teď doporučuji článek, který napsal už před dvěma lety Jaromír Voborný. Nic zajímavějšího a lepšího jsem v této souvislosti zatím neobjevila. (celý článek „2 roky do roku 2012“……)

Přeji nám všem hladký a příjemný vstup do oceánských vod neptunského roku Sjednocení a těším na další virtuální setkání za úplňku v únoru.

© Škola kvantové astrologie, zapsala Daniela, 21. ledna 2012

Poznámka ke kopírování:

"Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude uveden zdroj včetně aktivního odkazu a celá tato poznámka".