22. března 2012 - První jarní novoluní - BERAN

22.03.2012 14:35

22. BŘEZNA 2012 - PRVNÍ JARNÍ NOVOLUNÍ - BERAN

V těsném závěsu za Jarní Rovnodenností, která letos připadla již na 20. březen, přichází i první jarní novoluní v Beranu a podporuje Nový začátek, na který jsme dlouho čekali.

Uplynulý cyklus měsíce Ryb nás ještě zanesl do hlubokých vln našeho nevědomí, abychom se nakonec vynořily očištění od posledních zbytků iluzí, výmluv a nejasností ohledně další kroku ve vývoji. Možná jsme museli překonat a propustit naše nejhlubší zastaralé a zkostnatělé vzorce, které nás stále ještě udržovali ve stavu PŘEŽÍVÁNÍ  - na hraně vyčerpanosti mezi životem a smrtí.  Museli jsme v sobě pohřbít naše „JÁ PŘEŽITÍ“, která nám tak dlouho dobře sloužila a pomáhala nám existovat v nelidském systému staré hmotné 3/4 D reality. V tomto procesu „umírání-vzkříšení-znovuzrození“ nám v březnu mocně pomáhalo svými paprsky a silnými erupcemi hřejivá tvůrčí síla Slunce. Svůj život a vývoj jsme si museli vybojovat či obhájit tentokrát sami před sebou a rozhodnout se pro něj celou bytostí. Protože jen s tímto rozhodnutím a plným vědomím jsme připraveni na další cestu, která slibuje spíše jízdu na horské dráze.

Dnešní novoluní v Beranu, které proběhne v 15:38, nám přináší potřebnou tvůrčí sílu, vitalitu, odvahu, nadšení a motivaci jít kupředu a uskutečnit velké sny, přání a cíle jak osobní, tak hlavně ty kolektivní.

Slunce a Luna spojily své síly na 3. STUPNI BERANA, jehož sabiánský symbol ukazuje směr cesty a proces uvědomění, který Lidstvo a každého z nás vyzívá k ÚČASTI NA ŠIRŠÍM ŽIVOTĚ.

BERANA – 3. STUPEŇ:

PROFIL MUŽE, VYŘEZANÝ DO KAMEJE, PŘIPOMÍNÁ GEOGRAFICKÝ TVAR JEHO ZEMĚ

- s doplněním „Síla Celku, podporující jedince, který se začíná ztotožňovat s Jeho životem“.

 S dalším vysvětlením: „Člověk poté, co si začal být objektivně vědom své povahy a základů svého lidství, se stává jedincem, který nachází svou sílu a vnitřní pocit bezpečí tím, že slaďuje svou bytostnou identitu s místem ve Vesmíru, kde sám působí. Vědomě se domnívá, že on a toto místo jsou v kosmicko-planetárním procesu propojení.

SKRZE takového jedince se může CELEK TVOŘIVĚ VYJÁDŘIT. Toto je ideál Avatara – ideál „transpersonálního“ života a vědomí totálně zasvěceného a směrovaného božskou Mocí. Tato MOC může být rovněž chápána jako archetypální, bytostné Já (Self), která operuje pomocí a skrze určitého jedince a osud, který se stal její vnější manifestací.

Jde o sjednocení identity univerzálního makrokosmu a lidského mikrokosmu, který starověkému člověku poskytoval vnitřní pocit jistoty a harmonické síly. Modernímu jedinci, zasaženému povrchní jednoznačností, nesmyslností a marností – dává pocit účasti v širých vlnách Evoluce. Je to odpověď na dnes tolik rozšířený, tragický pocit odcizení.“

Tolik citace Sabiánského symbolu. Jako vždy – další interpretaci sdělení tohoto symbolu nechávám zcela na vaší vlastní představivosti a moudrosti.

Mně osobně tento symbol velmi povzbuzuje a přináší optimismus. Celek (Vesmír) podporuje naše tvůrčí sebevyjádření a zapojení do Života a kolektivního vývoje. Nabízí nám k tomu potřebnou MOC a nezbytný pocit bezpečí a celistvosti. Nicméně abychom tuto podporu mohly aktivně využít a stát se aktivním nástrojem (činným agens – avatarem) pro vývoj – předpokládá a očekává od nás sebepoznání, plné uvědomění si svého skutečného Já, napojení, otevřenost, odevzdanost a důvěru ve vyšší Sílu, Moc a Vedení.

Jsme připraveni stát se takovými Avatary? Čeká nás takové „dobrodružství“ jako ve stejnojmenném filmu? Vypadá to, že nejspíš stejně bude všechno jinak, než si zatím umíme přestavit ve svých sci-fi fantaziích a snech. Dovolme si přijmout tuto nepoznanou cestu a prožít své vlastní dobrodružství, ke kterému si spolu se svou Duší píšeme scénář sami.

Těším se na všechno, co nás čeká – a možná nemine........S očekáváním všeho dobrého už za 14 dní za úplňku ve Vahách.

© Škola kvantové astrologie, zapsala Daniela, 22. března 2012
Poznámka ke kopírování:
"Pro
www.kvantova-astrologie.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude uveden zdroj včetně aktivního odkazu a celá tato poznámka".