2 roky do roku 2012

20.11.2010 10:40

                  

2 roky do roku 2012 - co o nich říká Východní astrologie

Astrolog Jaromír Voborský Vám nabízí možnost sledovat průběh dokonalé synchronicity vesmíru skrze MOUDRO TAOISTICKÉ ASTROLOGIE. Pojdme nahlédnout na tři roky po sobě jdoucí- počínaje letošním rokem 2010 a konče rokem 2O12.

Milé sestřičky a bráškové,

Osobně - aniž bych Vás chtěl předem jakkoliv ovlivňovat - cítím zcela ,,logickou,, návaznost, jenž nás v dění připravuje na ,,završení,, Mayského kalendáře v roce uvedeném... Omlouvám se těm, kterým se bude stať zdát obsáhlá- uvedeno je opravdu JEN TO NEJPODSTATNĚJŠÍ...

Hluboké moudro TAO-učení se projevuje do symboliky jednotlivých let - ,,stupňů,, směřující k VĚKU VODNÁŘSKÉMU -,,ZLATÉMU VĚKU,,...

2010 JE ROKEM ,,BÍLÉHO TYGRA,,

- analogické znamení ze západního zvěrokruhu je znamení VODNÁŘE. Tomuto znamení vládne planeta URAN.Všichni dobře víme jak ,,radioaktivní,, Uran působí. Je představitelem VYŠŠÍCH ÚROVNÍ VĚDOMÍ,(vyššího ,,já,,) a totálního ROZKLADU všeho starého- přežitého. Umožňuje projev NOVÉMU- VZNIKAJÍCÍMU.,,ON,, je revolucionář a je o něm známo,že působí jako ,,blesk z čistého nebe,,.Mimo jiné je VODNÁŘ přinašeč MOUDRA- a moudro získáváme často skrze ,,bolestivé,, prožitky...(což se nyní děje).

Tento rok osobně vnímám přesně dle výše uvedené charakteristiky - prudké nečekané změny, záplavy, požáry, polomy,sesuvy půdy,seismická činnost... jde doslova o ,,převraty,, silně působící na LIDSKÉ PROMĚNY VĚDOMÍ. Je to ,,čas,, ukazující nám SKUTEČNÉ HODNOTY! Toto ,,zemětřesení,, lze vysledovat ve všech oblastech lidské činnosti...politika,ekonomika,hospodářství.... Přicházejí VELMI SILNÉ IMPULZY, aby se naše VĚDOMÍ posunulo ,,SPRÁVNÝM SMĚREM..- směrem k INTEGRITĚ...

Mnoho z nás prožívá životní krize (,,načasované,,) abychom se v ten správný okamžik všichni sešli v JEDNOM BODĚ!

Proto má tento rok takovou intenzitu a v současnosti VŠE GRADUJE. Vodnář- ,,Bílý Tygr,, je ,,nástrojem,, celoplanetárního očistce a to, jak se říká ,,z gruntu,,! Všichni jsme ,,propíráni,,- především na CITOVĚ - EMOČNÍCH úrovních,abychom pobrali MOUDRO s VĚDOMÍM HODNOT... Máme se naučit NEZAMĚŇOVAT ,,pomocné prostředky,, (metrixu) za HODNOTY VZTAHŮ- VLASTNÍHO SVĚTELNÉHO BYTÍ...

Co o tomto roku praví TAO-ASTROLOGIE?

- než na charakteristiku nahlédneme - je dobré vědět ( pro porovnání),že ,,BÍLÝ TyGR,, byl vládcem roku 1950-1951 (od února do února).Všichni dobře víme,jak se ,,padesátá léta,, projevovala- jaké čistky,jaké napětí... i občas jaká bolest byla prožívána...Přirozeně,že nyní je lidstvo vibračně o mnoho výše, ale nejsou si tyto roky BÍLÉHO TYGRA V NĚČEM PODOBNÉ?! Kdo se umí VCÍTIT jistě nalezne pravdivou odpověď...Padesátá léta byla charakteristická ,,studenou válkou,,.... A hledal se ,,třídní nepřítel,,...V současnosti jde spíše o DUCHOVNÍ KONFLIKT odehrávající se v nás samotných. Je to konflikt SKUTEČNÉ PRAVDY V ČLOVĚKU... s ILUZEMI EGA!!....

Tak že: ,,TYGR,, - klíčová slova: SÍLA (projevu);ODVAHA ( jít cestou Světelné Pravdy), VŮDCOVSTVÍ...

Rok ,,Bílého Tygra,,: už sám název s přídomkem BÍLÝ něco napovídá o ,,očistci,, a jeho síle projevu. Tento ,,tygr je představitelem ,,podzimu,,(padá na zem listí-doba ,,tlení,, rozkladu starého...) a je ,,kovový,, KOV jak známo v živlovém pentagramu představuje orgány PLIC A TLUSTÉHO STŘEVA. Plíce jsou ovládány Lunou= jinem a představují ženský citově-intuitivní princip a zároveň duši člověka. Také se vztahují k DOMOVU a RODINĚ.Vše jmenované se skutečně velmi intenzivně řeší.PLÍCE nás spojují ,,s vnějším světem,,- s celým vesmírem A SPOJOVÁNÍ JE ,,TÉMA DNE,,! Tlusté střevo(jang) je představitelem imunity= jak jsme odolní vůči nemocem- čili,jak jsme v rovnováze! (Váhy- Venuše= LÁSKA).Zároveň ,,náplní,, tlustého střeva je: ODDĚLOVÁNÍ ČISTÉHO OD NEČISTÉHO!!... a PŘESNĚ O TOMTO SE V NAŠICH VĚDOMÍCH ,,HRAJE,,! Toto je od člověka ,,Syna,, požadováno!

TOTO, je onen ,,OČISTEC,, kterým všichni procházíme....

Čínský Bůh hojnosti jezdí na Tygrovi,neboť Tygr přináší štěstí ( skrze očistu- logicky přijde...) Tygr= vyšší vědomí,,ZAHÁNÍ ZLODĚJE,, (jistě asi víme co je tímto ,,myšleno,,)- dále ,,ZAHÁNÍ ZLÉ DUCHY,,(rovněž snadno pochopitelné...) a také,,OCHRAŇUJE PŘED POŽÁREM,,(nekontrolovatelný JANG- excesy EGA...)

Rok Tygra je rokem bouřlivé kreativity, smělosti,progrese, a velkoleposti. VŠECHNY ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI SE ZNĚKOLIKANÁSOBUJÍ!! JE TO DOBA EXTRÉMŮ, NEKLIDU A ROZRUŠENÍ (nápor na CNS,vegetativa... a tyto ,,spravuje,, kdo jiný než SÁM URAN!- to je ale ,,náhodička,,). Tento rok je příznačný tím,že ty ,,nejšílenější sny se mohou stát skutečností,, LZE OČEKÁVAT MASIVNÍ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY,POLITICKÉ BOUŘE,I VOJENSKÉ PŘEVRATY... ,,KOV,, totiž ve svém jangovém projevu symbolizuje,,zbraň,,!

Rok Bílého Tygra je charakteristický hledáním PRAVDY (lásky),spravedlnosti,nezávislosti,(osvobození od iluzí),pevnou vůlí,přímostí a odhodlaností( nalézt Cestu). Takto se toto znamení stává jedním z nejmocnějších z Taoistického zvěrokruhu. Bílý Tygr miluje svobodu a je velký bojovník,,- pracuje svědomitě na ,,dokončení svých úkolů,,. NEMÁ POCHOPENÍ ,,PRO LIDSKÉ SLABOSTI,,(iluze,nešvary...) a vstupuje tam,kde je třeba nasadit odvahu.V roce Tygra přichází ke slovu ZODPOVĚDNOST a TRPĚLIVOST. Je třeba odložit umíněnost a akceptovat NUTNOST ZMĚN= VLASTNÍ TRANSFORMACI. Neměla by se hledat ODPLATA za minulé křivdy ale velkoryse zapomenout. JEHO ,,LEKCE,, je o EMOCÍCH!

2011 - ROK STŘÍBRNÉHO ZAJÍCE

Po roku Bílého Tygra, jenž končí 2.2.2O11 ,,nastupuje,,- přichází ke slovu- dnem 3.2.2O11- do 22.1.2O12 rok ,,STŘÍBRNÉHO ZAJÍCE,,

- již samo stříbro je prvkem Lunárním = ženským jinovým. Má vztah k ,,rodině,domovu,duši,intuici,citu...kdo pozorně vnímá zjišťuje,že tento rok řeší podobné ,,atributy,, jako rok předchozí... ALE ZCELA JINÝM ZPŮSOBEM!!

Tento rok Zajíce odpovídá západnímu znamení Ryb.

Klíčová slova: KAMARÁDSTVÍ,DIPLOMACIE,PŘIZPŮSOBIVOST...!

Není úžasné,jak po předchozím doslova bouřlivě-revolučním roku-kdy všichni projdou HLUBOKÝM ,,OČISTCEM,, nastoupí rok s těmito výše uvedenými kvalitami?! Neumím si představit jak bychom mohli žíti INTEGRITU, tohoto roku bez toho,aniž bychom prošli,,zemětřesením,,v našich VĚDOMÍCH skrze rok Bílého Tygra!.... Znamení Ryb je symbol nekonečného Oceánu Stvoření,kde vše SVOBODNĚ SDÍLÍ existenci v klidu,míru,lásce...Je to znamení,ve kterém přišel Kristus,aby nás učil VZÁJEMNOSTI...

Čím je tento rok ,,stříbrného zajíce,, charakteristický? Dle legendy jde o Měsíční Bohyni- ochránkyni dětí (,,děti Boží,,). Zajíc hned po narození (na rozdíl od králíka má teplý kožíšek( ,,teplo,,) a výtečný zrak (,,vhled do věcí,,...něco jako intuici-napojení...

ROK ZAJÍCE je obdobím KLIDU, TICHOSTI,VOLNÉHO ČASU, a ZOTAVENÍ po předchozím roku Tygra.Lidé se mohou těšit uměleckými zážitky,dobrým jídlem,přepychem...(něco jako ,,roh hojnosti,,).Peníze se v tomto roce snadno vydělávají, ale také snadno utrácejí.Je to rok pohodlí, před nastartováním roku následného= ,,ČERNÉHO DRAKA,, Ve světovém měřítku rok Stříbrného Zajíce přináší DIPLOMATICKÉ,POLITICKÉ A MÍROVÉ DOHODY!!

STŘÍBRNÝ ZAJÍC je ,,kovový zajíc,, (jako předchozí Bílý Tygr...) ALE JE JINOVÝ na rozdíl od JANG Tygra...Symbolikou je ,,kotel,,( vnímám,,grál,,- duchovní podstata ,,člověka,,)

Kovové vlastnosti jsou: SPRAVEDLIVOST,NEZÁVISLOST,PEVNÁ VŮLE SÍLA,PŘÍTOMNOST (být ,,teď- a tady,,)ODHODLANOST,SOUSTTŘEDĚNOST... K jeho vlastnostem dále patří ODVÁŽNOST a VELKÁ FYZICKÁ SÍLA,jakož i PŘESVĚDČENÍ(,,víra,,) a ZOTAVUJÍCÍ SCHOPNOST= (REGENERACE- UZDRAVOVÁNÍ).

Jeho vlastnosti mu umožňují ,,vůdcovství,, neboť zde nechybí rozhodnost a CÍLE-VĚDOMOST! Je to ,,znalec,, se smyslem pro UŠLECHTILÉ a VKUSNÉ.Rozhodně odmítá všechny vulgární projevy.Dokáže se VCIŤOVAT do psychických pochodů lidí...Protože Zajícovou ,,větví země,, je ,,dřevo,,- a kov se dřevem jsou v konfliktu,bývá Zajíc ,,blokován,, ve svém EMOCIÁLNÍM a INTELEKTUÁLNÍM rozvoji (budou omezovány negativní emoce a ,,rozum,,- posílí se CITOVÉ A INTUITIVNÍ kvality člověka), což,jest velmi dobré z pohledu kam směřujeme.Proto se budou řešit ,,vnitřní ,,konflikty.Zajíc MUSÍ integrovat do svého charakteru OBOJÍ jak kovové-tak dřevěné kvality! Nejlepším způsobem jak tohoto dosáhnout je:,,ZPOMALIT SVŮJ BĚH,,!! (zklidnit tempo,zastavit se...nalézt VNITŘNÍ MÍR!...). Má rovněž za úkol nenechat se OVLÁDAT SVÝMI MATERIALSTICKÝMI ambicemi ( metrix- touha vlastnit...). Je třeba ODLOŽIT PESIMISMUS- být optimistou,ve vnitřním Světle- neošklivit si sama sebe..(jsme přece ,,DĚTI SVĚTLA!! Zajícovi prospívá: odložit umíněnost,(modly metrixu) a AKCEPTOVAT NUTNOST ZMĚN! ...s tím, že se přestane lpět na minulosti. Jeho úkolem je nalézt v sobě HARMONII A ROVNOVÁHU= UZDRAVENÍ!...

2012 - ROK ČERNÉHO DRAKA

- začíná 23.1.2o12 a trvá do 9.2.2o13.

Tento rok koresponduje se završením Mayského kalendáře a planetárním přechodem do 5. dimenze...

Klíčová slova: SÍLA,VÁŠEŇ,CÍL (!)

Drak odpovídá západnímu znamení Skopce(Berana). Toto znamení ,,nastupuje,, okolo 21. března,což jest PRVNÍ JARNÍ DEN!= PŘÍCHOD JARA!- kdy vše ,,skryté-zaseté sémě ze tmy vystupuje a dere se SILOU SVĚTLA na povrch aby se zviditelnilo... Toto činí síla Slunce ,která je ŽIVOTNÍ SILOU a v Beranu je POVÝŠENA!! Tato mohutná síla je tudíž ,,hnací silou,, roku Draka- a přináší ,,JARO,,- Světelnou obrodu našim bytostem...

Drak na rozdíl od našeho pojetí je v Asijské kultuře velmi pozitivním symbolem- není zlý,ani nepřátelský, ale NAOPAK! Symbolizuje MOUSROST,VZNEŠENOST,BLAHOBYT,BENEVOLENCI, a ŠLECHETNOST.Je nesmírně DUCHOVNÍ- střeží svatyně a chrámy a připisují se mu ,,magické,,(transformační)vlastnosti. ( není náhodou rok 2012 právě o TOMTO?) čínský nebeský drak ochraňuje božstvo na ,,nebi,,.

Rok Draka je rokem AMBICÍ,SMĚLOSTI A SÍLY (!)- VŠECHNY UDÁLOSTI GRADUJÍ A NABÝVAJÍ NA INTENZITĚ.Dračí vitalita a energie vyvolávají u lidí nečekaně výrazný optimismus.Rok Draka je ideální rok pro POČÁTEK čehokoliv.Ve světovém měřítku lze očekávat,že tento rok přinese nějaké ZÁSADNÍ ,,OHLASY,, Z NITRA ZEMĚ! (síla projevu Gáii)...

ČERNÝ DRAK- je VODNÍ -JINOVÝ.Jeho symbolem je: VLNA! (tsunami?) VODA mírní dračí- jinak JANGOVOU povahu.Projevuje se: INTUICE,CITOVOST,SOUCIT, smysl pro DOMOV A RODINU (pro JEDNOTU).Dochází k průniku do hlubokých dimenzí života a prožívání INTENZIVNÍCH CITŮ.

Dračí ,,větví země,,- je opět jako předchozí dva roky Tygra a Zajíce- DŘEVO!! Jenže ZDE NENÍ ,,KONFLIKTU,,! Voda Černého draka DŘEVO vyživuje-dodává mu sílu! Takto vodou sycený Drak dokáže naplnit potřeby nejen své,ale i ostatních. ČERNÝ DRAK je MOCNÝ,VZNEŠENÝ,SMYSLNÝ,- DUCHOVNĚ A METAFYZICKY založený.... s TOUHOU RŮST!!! Má pověst ,,vášnivého milence,,(mystická svatba).Při práci spolehlivě INICUJE a DOKONČUJE (,,ZAVRŠENÍ,,)- co si předsevzal.Je perfekcionista a nastavuje si vysoké standarty. Průměrnost ho nezajímá! ČERNÝ DRAK se rád ODEVZDÁVÁ KU PROSPĚCHU VŠEOBECNÉHO BLAHA! Je od přirozenosti LASKAVÝ a zřídka-kdy neuctivý k druhým. Nezajímá ho,co si ,,myslí malí lidé,,! (nejde o postavení,ale o úroveň vědomí..)

ÚKOLEM ČERNÉHO DRAKA JE: ,,PŘEKONAT STRACH,,!!!.... a přesně o TOTO se ZDE hraje! Máme se stát AKTIVNÍMI ÚČASTNÍKY ŽIVOTA...což prozatím není...Jde totiž o žití vlastní SVĚTELNÉ PŘIROZENOSTI - ,,BOŽÍ JISKRY V NÁS,,....

...končí výňatek z Taoistické astrologie. Osobně se domnívám,že výše uvedené charakteristiky jednotlivých let na sebe ve ,,vesmírném programu,, docela pěkně navazují a velmi dobře se doplňují.... To je můj pocit,.který nemá ,,za úkol,, ovlivnit Vaše VĚDOMÍ , neboť si jistě každý uděláte svůj vlastní,,obraz,,...

Přeji, aby vše uvedené sloužilo JEN a JEN K UŽITKU a napomohlo odstranit ,,chmury,, ze současného dění - spíše naopak- pomohlo posílit energii OPTIMISMU.... Prostě, je TO PŘESNĚ TAK,JAK MÁ BÝT!

KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ DNY i ,,pod mrakem,, Vám všem

Ze Srdce přeje

Jaromír

Email k eventuelním dotazům : voborskyj@atlas.cz

Zdroj: cestydusi.cz