KVANTOVÁ ASTROTERAPIE

 • PRAKTICKY APLIKUJE PRO OBLAST LIDSKÉHO ZDRAVÍ AKTUÁLNÍ POZNATKY O VÝVOJI PŘIROZENÝCH CYKLŮ A ZMĚNÁCH VNITŘNÍ STRUKTURY ŽIVÝCH SYSTÉMŮ/ORGANISMÚ PODLE KVANTOVÉ ASTROLOGIE®. 

 • UNIKÁTNÍ KONCEPT NOVÝCH INFORMACÍ, MENTÁLNÍCH POSTOJŮ A JEDNODUCHÝCH DECHOVÝCH CVIČENÍ K DOSAŽENÍ TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ POHODY

 • CÍLEM JE POSTUPNÉ OBNOVENÍ PŘIROZENÉ STRUKTURY LIDSKÉHO TĚLA A JEHO DNA, KVANTOVÉHO VĚDOMÍ A SCHOPNOSTI TVOŘIT V SOULADU SE SEBOU A ZÁKONY UNIVERZA/PŘÍRODY

 • PODPORUJE ČLOVĚKA NA JEHO CESTĚ STÁT SE SPRÁVCEM VLASTNÍ SÍLY A VĚDOMÝM TVŮRCEM ŽIVOTA

 • VYTVÁŘÍ SYNERGII A DYNAMICKÉ PROPOJENÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU V ČLOVĚKU, COŽ SE PROJEVUJE I VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ

 • UČÍ ČLOVĚKA, JAK EFEKTIVNĚ, BEZPEČNĚ A TVOŘIVĚ PRACOVAT SE SVOU VLASTNÍ ENERGIÍ, TALENTY A VNITŘNÍMI ZDROJI SÍLY SKRZE INTEGRITU TĚLA-MYSLI-DUŠE

 • POMÁHÁ OBJEVIT, POCÍTIT A PROJEVIT AUTENTICKÉ JÁ A SKUTEČNÝ POTENCIÁL/TALENT/MOC ČLOVĚKA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ KAMENY KVANTOVÉ ASTROTERAPIE:

 1. soustava jednoduchých dechových cvičení vědomé koncentrace - probouzení hlubší úrovně 4 živlových center v těle - ZEMĚ (stabilita, ukotvení), OHEŇ (kreativita, vitalita, odvaha), VODA (citlivost, klid, synergie, plynutí), VZDUCH (jasnost vize, myšlení, komunikace, uvědomění)

 2. nové mentální přístupy, informace, systemické poznatky o vývoji, změnách a fungování vnitřního uspořádání lidského těla

 3. Diagnostika Chirona -

 4.  


 5.  


 6.  


 7.  

 8.                         CÍLEM TĚCHTO CVIČENÍ PODLE KVANTOVÉ ASTROTERAPIE JE:

                        • přirozené probouzení dosud skrytých živlových center v těle
                        • hluboké uzdravení a propojení na úrovni těla-mysli-duše, čaker a DNA
                        • obnovená rovnováha polarit, pravé a levé mozkové hemisféry
                        • proudění, plynutí a distribuce vitálních/hojivých sil v organismu
                        • mentální projasnění a emocionální zklidnění/oživení
                        • uzemnění, tělesná a duševní stabilita, pohoda, úleva
                        • přechod od konceptu LÉČENÍ k novému konceptu UZDRAVENÍ
                        • navrátit člověku vládu, MOC nad sebou, svou energií, životem
                        • dát skutečný rozměr pořekadlu „Ve zdravém těle zdravý Duch“
                        • a vytvoření ideálního prostoru pro přítomnost a vyjádření 5. elementu Éteru/Prány/podstaty v člověku.

 

NOVÉ MENTÁLNÍ PŘÍSTUP - UZDRAVENÍ - VERSUS - LÉČENÍ:

 • KVANTOVÁ ASTROTERAPIE následuje nové paradigma U-ZDRAV-EN-Í  - probíhá skrze integracij oddělených částí, proces uvědomění, přijetí, synergii a harmonii polarit, přirozenou důvěru v Život, obnovu původní dokonalé struktury člověka a jeho DNA, převzetí odpovědnosti za svou osobní MOC, tvůrčí sílu, své zdraví, svou realitu a svůj život a veškeré následky svého působení ve vnějším projevu, napojení na zdroj vlastní vitální a regenerační síly, individuální moudrosti těla a přirozené cykly a univerzální zákonitosti

 

 • KVANTOVÁ ASTROTERAPIE nahrazuje staré paradigma LÉČENÍ - které většinou probíhá na základě prinicpů přeměny, transformace, očisty, prožitek, často re-traumatizaci, posílení příčin ne-moci v minulosti, princip předávání své MOCI vnější PO-MOCI, což podporuje opětovné vytváření NE-MOCi a slabost, nerovnováhu v organismu. Vyjadřujeme tím ne-důvěru k sobě, k životu a smyslu své existence. Tyto přístupy bývají často bolestné, ale přinášejí nám poznání, pochopení a následně uvědomění a převzetí odpovědnosti za své zdraví, které vede ke skutečnému U-ZDRAV-EN-Í. ............PROČ NEZAČÍT ROVNOU TAM, KDE OSTATNÍ KONČÍ-POKRAČUJÍ....?

Na čem to stojí?
Kvantová Astroterapie prakticky aplikuje pro oblast lidského těla unikátní poznatky o vývoji přirozených cyklů a změnách uspořádání vztahů uvnitř živých systémů/organismů podle Kvantové Astrologie®.