Kvantová astrologie® je praktický, komunikační a informační nástroj  pro poznávání a utváření tohoto světa, naší osobní a kolektivní reality

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jejím posláním je přeměna, vývoj a vytváření živých organických struktur a přirozených vztahů uvnitř těchto systémů na všech úrovních. Unikátní poznatky Kvantové astrologie vycházejí z nové dynamiky uspořádání archetypálních vztahů podle principů Univerzální Matrice Kosmu - Mandaly Života -  kterou známe na Zemi jako Zvěrokruh 12 znamení. Umožňuje nám velmi praktickou re-organizaci všech stávajících osobních i společensko-kolektivních struktur a jejich vzájemné propojení/sjednocení v mnoha rovinách –  vytváření živých multidimenzionálních systémů.

Komplexní proměnou, vyladěním a vědomým propojováním těchto živých struktur se zabývám v rámci svého poradenství. Cílem je nastolit přirozenou rovnováhu, soulad, propojení  a oživení v našem osobním, rodinném i pracovním životě tak, abychom vytvářeli podporující, harmonické prostředí pro náš vývoj, plné vyjádření a uplatnění tvořivého vědomí a potenciálu.  Toto originální know-how sdílím také formou praktických astrologických kurzů a prožitkových workshopů.  

________________________________________________________________________________________________


Podstata Kvantové astrologie

Kvantová astrologie je založená práci s ÉTEREM – dosud chybějícím 5. elementem, který je součástí horoskopu - a VERTIKALITĚ PLANET (vývoji jejich vědomí).

Kvantová astrologie stojí na pevném základě tradiční a klasické astrologie, ale soustředí se hlavně na chápání 12 ZÁKLADNÍCH VIBRAČNÍCH POLÍ a tvůrčích sil jednotlivých planet horizontálně (lineární čas/prostor) i vertikálně (kvantový čas/prostor).

Kvantová astrologie navíc plně respektuje a vědomě zapojuje i další 5. element – Éter, který tak doplňuje a sjednocuje 4 základní elementy obsažené ve zvěrokruhu – živly Země, Oheň, Voda a Vzduch. 5. element Éter se nachází po jeho obvodu a uprostřed a přirozeně všechny ostatní síly (témata) propojuje, přesahuje, řídí, vede, ukotvuje, vyrovnává, léčí, harmonizuje a kvantově posouvá v čase i prostoru v souladu s vesmírným řádem a záměrem Duše. S tímto pracuje Kvantová astroterapie nebo Astrohry - nová prožitková konstelační metoda, která zdaleka přesahuje oblíbené rodinné a šamanské konstelace.

 

Návrat k hlubší podstatě a kořenům astrologie

Kvantová astrologie se navrací k původnímu významu a hlubší podstatě astrologie. Zrychlený evoluční vývoj vědomí a transformační proces na Zemi umožnil reakativaci multidimenzionálního astrologického systému Země, což je její základní tvořivý, informační a komunikační nástroj. Díky rozšiřujícímu se vědomí Lidstva se nám zároveň otevírá cesta k dávnému poznání a moudrosti starověkého Egypta, Atlantidy i Lemurie. Podle jejich učení 12 znamení zodiaku - 12 základních tvůrčích sil - jsou základním kamenem všeho stvořeného nejen na Zemi, ale v celém Vesmíru.

Astrologie přestala být pouze magickou, okultní a esoterickou vědou, ale opět se stává posvátnou naukou o vztazích mezi mikrokosmem (Člověk, Země) a makrokosmem (Vesmír, Svět, kolektivní vědomí Lidstva, Vývoj a Evoluce atd.).

 

Výzkum a nové paradigma astrologie

Škola kvantové astrologie se v roce 2010 podílela na rozpadu starého astrologického konceptu a aktivně ve spolupráci s vědomím Země pomáhala vytvořit, snést a ukotvit nově se rodící paradigma astrologie. Toto nové poznání je výsledkem mnohaletého výzkumu, který je nedílnou a klíčovou součástí nového oboru Kvantové astrologie. Tento výzkum přináší naprosto nové a unikátní astrologické poznatky, které významně posouvají všechny základní pilíře astrologie směrem k vývoji a k praktickému využití nás všech. Týká se nového hierarchického uspořádání planet podle příslušné polarity a místa v astrologickém systému, což značně mění některé astrologické významy planet. Ukazuje nám tak v nových souvislostech i uspořádání našich rodinných či pracovních systémů a přináší nové vhledy jak utvářet nové modely funkčních vztahů.

Klíčovou roli v tomto novém uspořádání hraje Lilith, která v systému Kvantové astrologie představuje naše skutečné Pravé Já, našeho Ducha, Esenci Bytí, archetyp Vnitřního Dítěte i našich fyzických dětí, či projektů jako plodů naší tvořivosti. Tato nová hierarchie také ukazuje na 2 chybějící (vytěsněné) planety v současném systému, což dává předpoklad pro očekávaný "objev" 2 nových kosmických objektů, které významně ovlivní další vývoj Lidstva. V tomto směru ve výzkumu pokračujeme, a přestože ještě neznáme "název" těchto těles, tak již delší dobu v rámci Školy kvantové astrologie mapujeme jejich vlastnosti, charakteristiky a projev v budoucí realitě, tak jak se ukazují. Dále výzkum odhalil novou zodiakální strukturu vzhledem k vývoji v čase a prostoru, což mění význam jednotlivých hemisfér, kvadrantů a především význam domů - jakožto 12 vývojových kroků nové evoluční spirály Člověka.

 

Studium poznatků Kvantové astrologie

Studium kvantové astrologie je založené na opačném principu než astrologie klasická či tradiční. Podle tradičních astrologů je třeba se nejdříve naučit významy všech planet, domů a znamení a doplnit do "hlavy" další mentální a informační software. Teprve praxí se rozvíjí postupně intuice a schopnost dávat jednotlivé informace do správného kontextu.

Při výuce kvantové astrologie postupuji obráceně. Každý adept a budoucí astroterapeut musí nejdříve posílit svou intuici, vnímavost, citlivost, rozšířit své vědomí a schopnost vnímat souvislosti v širším rozměru a celým svým vědomím, celou svou bytostí - podpoříme hardware. Teprve pak pracujeme se softwarem - doplňujeme jednotlivé významy a informace s hlubším chápáním 12 vibračních polí, učíme se sami citlivě formulovat a tvůrčím způsobem vytvářet srozumitelné a vhodné významy planet, znamení, domů a vzájemných vztahů, které "sedí" pro konkrétní situaci či osobu a se kterými daná osoba souzní a kterým rozumí na svém vývojovém stupci vědomí.

Přesto je třeba říci, že sebepoznání skrze výklad a interpretaci osobních horoskopů je jen malou součástí tohoto oboru. Tím hlavním posláním Kvantové astrologie je především poznávání a utváření vnějšího světa. Toho dosahuje pomocí doplňkových astrologických, prožitkových a systemicko-konstelačních metod a nabízí tak účinný nástroj pro konkrétní přeměnu našeho života a reality na všech úrovních. Kombinaci všech těchto nástrojů a poznatků nově nabízím pod názvem Kvantová astroterapie.

 

V jednoduchosti je krása a dokonalost

Kvantová astrologie přes všechno, co bylo napsáno výše, není složitá, není potřeba mít na ni „vysokou“. Naopak informace zjednodušuje, vede k podstatě, esenci. K jejímu pochopení není třeba učit se zpaměti detailní popisky z učebnic. Při studiu sice zapojujeme aktivně jak logiku a paměť (významy planet, znamení a domů), ale také hlavně vlastní prožitek, představivost, vizualizaci a intuici (práce se symboly, archetypy, energiemi, barvami). Studium Kvantové astrologie tak přirozeně aktivuje naše kvantové vědomí, podporuje propojení levé a pravé mozkové hemisféry a tedy vnitřní mužskou a ženskou polaritu.

Astrologie už není výsadou "vzdělanců" a vyvolených, jako tomu bylo v dávné minulosti. Konečně dává hluboký smysl a může se opět stát božím darem a poznáním každého z nás. Každý se může naučit kvantové astrologii, protože vnitřní horoskop je bytostnou součástí všeho, co existuje. Všechny odpovědi a významy astrologických archetypů si všichni neseme od narození v sobě. Jen je třeba je v sobě objevit.........