Komplexní poradenství a vzdělávací programy pro firmy

Rozsah služeb zahrnuje (možno objednat jednotlivě nebo jako komplexní program reorganizace v rozsahu cca 5 měsíců dle velikosti firmy):

 • analýzu současného stavu a návrhy změn
 • stanovení či obnovení firemního poslání, vize a hodnot
 • kompletní restrukturalizaci a reorganizaci firemní struktury
 • stínování podnikových procesů a dynamiky interpersonálních vztahů
 • personální poradenství, návrhy změn a vedení výběrových řízení
 • hodnocení, vzdělávání a individuální rozvoj potenciálu pracovníků
 • řešení konfliktů, mediace a podpora interpersonálních vztahů
 • rozvoj vnějších vztahů se zákazníky, dodavateli, konkurencí, institucemi
 • management vnitřních a vnějších zdrojů
 • nastavení prosperujícího finačního toku a ekonomické stability
 • návrhy nové koncepce marketingové, komunikační a public relation (PR) strategie
 • a další služby a poradenství šité na míru dle specifických zájmů a potřeb klientů

 

Originální vzdělávací programy a praktické workshopy - základní nabídka témat:

 • Management vnitřních zdrojů
 • Poslání, vize, realizace - lidí i firem
 • Hierarchické a síťové struktury - živé systémy ve firmě
 • Péče a správa živých společenství ve firmě (pro personalisty)
 • Ženský a mužský princip v podnikání
 • 5 elementů v podnikání
 • Osobní a pracovní život - obnovení rovnováhy a propojení
 • Psychologie barev v obchodním prostředí - oblečení, firemní prezentace a logo apod.

 

Poradenství pro personalisty - výběr zaměstnanců a správa:

 • poradenství při hodnocení a výběru zaměstnanců
 • samostatné vedení výběrových řízení
 • předávání know-how pro efektivní správu pracovních týmů
 • vzdělávací programy pro rozvoj kompetencí personálních pracovníků
 • podpora při zavádění změn v organizační struktuře
 • řešení a mediace konfliktů na pracovištích

 

Používané metody a nástroje:

 • Konstelační audit podnikové struktury
 • Podnikové a organizační konstelace
 • Informačně-vzdělávací programy a tréninky
 • Prožitková interaktivní setkání a workshopy
 • Stínování podnikových procesů
 • Intuitivní koučink
 • Individuální konstelace vnitřních struktur
 • Kvantová astroterapie
 • Astropsychologické rozbory
 • Osobnostní typologie a hodnocení pracovníků