Slovníček pojmů

Horoskop - hra 5 elementů a 12 vibračních polí

Horoskop je symbolické vyjádření uspořádání čistých archetypálních sil působících v daném časoprostoru.   Horoskop a potenciál těchto sil ovlivňuje danou realitu, situaci či bytost. Horoskop je jako fotografie, zachycuje uspořádání těchto sil v přítomném okamžiku TEĎ a TADY (kvantový...

Křišťálové děti

Křišťálové děti patří spolu s perleťovými a diamantovými dětmi mezi dlouho očekávané tzv. Duhové děti (Rainbow children). Jejich podstatou je duhově bílé světlo, jemné jako mlhovinka, které však na rozdíl od perleťových dětí obsahuje proměnlivé zastoupení barev v závislosti na okolních...

Astrologická mandala

Astrologická mandala – horoskop – symbolizuje Celistvost. Je to kruh, který má po obvodu 12 základních vibračních polí (znamení) rozdělených do 4 živlových kvalit aktivních v prostoru Planety Země - horizontála. Prostor uprostřed kruhu je tvořen - vertikálou - Pátým elementem, který je vším...

Mystická smrt a znovuzrození

Metaforické vyjádření pro hlubokou vnitřní duševní změnu, mystickou zkušenost, zážitek oproštění se od tělesnosti, „ponoření“ se do temnoty podvědomí a nevědomí, očištění mysli, usmrcení nižší vrstvy osobnosti (ega), sjednocení s nekonečnem, s kosmickým vědomím, s Bohem. V praxi mystiků a...

Pracovníci Světla a jejich rodina

Pracovníci Světla a jejich rodiče podle Jeshui prostřednictvím Pamely Kribbe V tomto bodě bych rád promluvil konkrétně o duších pracovníků Světla, s ohledem na rodinu, kde se narodili. Pracovníci Světla v sobě často nesou zvláštní úkol vztahující se k jejich rodičům či rodině. Když přijdou na Zemi,...