Vesmír se skládá z 12 částic hmoty a 4 přírodních sil"
 

KVANTOVÁ ASTROLOGIE® umí tuto pravdu jednoduše a srozumitelně komunikovat 

řečí symbolů, archetypů a životních příběhů.

 

RE-CREATION SYSTEMICS umí tento unikátní koncept prakticky

přenést do každodenní reality a vztahů

VYUŽIJTE NABÍDKU PORADENSTVÍ V TĚCHTO OBLASTECH

____________________________________________________________________________________________

 

OSOBNÍ ŽIVOT / ZDRAVÍ / SMYSL ŽIVOTA

Vnitřní struktura / tělesný a energetický systém – cílem je obnovení, podpora a stabilizace psychické a fyzické pohody,  zdraví,  zdrojů životní síly, osobních vztahů a vědomí smyslu života.

Jak se stát správcem své vlastní síly a vědomým tvůrcem života. Výuka práce se svým tělem a vnitřními zdroji, objevení a projevení skutečného potenciálu a autentického JÁ.  Propojení vnitřní ženské a mužské polarity a sjednocení Těla / Ducha.

 

RODINA / VZTAHY

Rodinná struktura / rodinný systém – cílem je harmonizace vztahů a životních toků v rodině směrem k minulosti (předci) i k budoucnosti (potomci). Vytvoření stabilní, bezpečné základny pro vývoj a budoucí generace (děti). Obnovení spolupráce, tvořivosti a rovnováhy ženského a mužského principu po časové ose a projevení/vyjádření v současných vztazích.

Dětské horoskopy, partnerské horoskopy a vztahové poradenství.

 

POSLÁNÍ / KARIÉRA

Pracovní struktura / poslání – cílem je přenést osobní vnitřní harmonii a rovnováhu dosaženou v předchozích úrovních do vnějšího prostředí. Nalézt či vytvořit pracovní podmínky či prostředí / obor, které umožňuje tvořivě projevit skutečný potenciál, vrozené talenty a schopnosti při realizaci poslání – životní práce/povolání.

Individuální konstelace / koučink

 

 

FIRMA / PODNIKÁNÍ

Podnikový systém – cílem je přeměnit stávající zastaralé podnikové systémy a postupně vytvořit prosperující prostředí a živou firemní strukturu, která umožňuje rozvoj a tvořivé vyjádření talentů, poslání a schopností lidí ve firmách.

Obnovení Esence, Ducha, Jádra, Génia, Poslání, Vize, Hodnot, Tvořivosti, Prosperity, Spolupráce ve firmě. Správa a péče o lidská společenství.  Vzdělávání a poradenství na míru.

 

 

SPOLUPRÁCE / KOLEKTIVNÍ VÝVOJ

Kolektivní struktura / společenský systém – cílem je nastavit a uvést předchozí systémy a vztahy do souladu s potřebami většího Celku, širším sociálním prostředím, aktuálním společenským děním, stavem vnějšího světa a celé Planety jako živého organismu.

Sdílení, vzájemná podpora a výměna zkušeností. Přeměna kolektivních archetypů, vývoj a ukotvení nového vědomí ve společnosti. Práce s kolektivními systémy a geometrickými strukturami Země.

Zajímavosti

INELIA BENZ O BOŽSKÉM MUŽSTVÍ - 2013

07.10.2013 11:43
BOŽSKÉ MUŽSTVÍ – POVOLÁNÍ K ČINU Jak tvoříme nové paradigma, často slýcháme a používáme slova jako „Božské Ženství“, „Bohyně uvnitř“, „Matka Země“, „Pachamama“ či „Sluneční Ženství“. Představují to nejlepší ze ženských energií v nás samých i v naší planetě. Ale co „Božské Mužství“, „Pachapapa“,...

DUBEN 2014 - MĚSÍC ZATMĚNÍ, RESTARTU A UPGRADU VĚDOMÍ

26.03.2014 20:45
Jarní Rovnodennost máme za sebou a čerstvé ohnivé energie Berana nás skoro vystřelily vstříc dubnovým zásadním změnám. Duben je mimořádně důležitým měsícem pro posun vědomí LIDÍ, přechod do vyšší tvořivé reality ZEMĚ a přesměrování na další stupeň vývojové spirály TVOŘENÍ. Pro člověka může být toto...

Kometa ISON míří ke Slunci - 28. 11. 2013

28.11.2013 15:10
Krásný východ komety ISON Níže najdete video komety ISON na obloze ze dne 27. 11. 2013. Podle některých zdrojů (např. Féwa) přináší Evoluci, nový život. Kolem Slunce prolétá dnes po 22. hodině SEČ. Východ komety ISON Uznání a copyright: Copyright: Juan Carlos Casado (TWAN, Earth...

ASTROLOGICKÁ KONSTELACE - DVOJITÁ MER-KA-BA - AKTIVACE 25/26 srpna 2013

20.08.2013 23:07
25/26. srpna 2013 jsme svědky velmi zajímavé astrologické konstelace planetárního uspořádání do tvaru 6-cípé HVĚZDY - někdy také zvané MER-KA-BA. V tomto letním období navíc již podruhé (viz předešlý článek ZDE). Vzhledem k tomu, že planety tvořící tuto HVĚZDU, se nacházejí ve vodním a zemském...

INELIA BENZ - KVĚTEN 2013 - ČEMU SLOUŽÍ VAŠE OMEZENÍ?

26.05.2013 14:34
Inelia Benz - květen - Čemu slouží vaše omezení? Minulý pátek se na Ascension101.com konalo brainstormingové videosetkání. Vskutku budí respekt, kolik myšlenek a názorů bylo vysloveno a jak úžasný růst vědomí jsme zakusili. Jak jsem tak vnímala informaci, která přišla před voláním, v jeho průběhu i...

INELIA BENZ - KVĚTEN 2013 - PODPORA A POVZBUZENÍ

02.05.2013 19:42
INELIA BENZ V KVĚTNU 2013: Povzbuzení a podpora Byl duben dlouhý, nebo ne? Nevím, jestli jste také měli ten pocit, ale mně připadalo, že trvá věčně! Což je zvláštní, protože v době před dubnem se čas velmi zrychlil. Ale už je tu květen, květiny kvetou a my jdeme dál bez ohledu na to, co vyvádějí...

LUCIA RENÉ - O POKŘIVENÍ POSVÁTNÉ ARCHITEKTURY ZEMĚ

03.04.2013 22:33
LUCIA RENÉ: UNPLUGGING THE PATRIARCHY. A Mystical Journey into the Heart of a New Age. - DALŠÍ ÚRYVEK Z KNIHY LUCIE RENÉ V PŘEKLADU TEREZY DUBINOVÉ, PH.D. Kniha spojuje formu napínavé beletrie a literatury faktu s hluboce moudrým starověkým duchovním věděním. Inspiruje k vlastní sebereflexi,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>